{{systemError.title}}

{{systemError.message}}

Bruker- og salgsbetingelser

1. Generelle betingelser

Kjøp av varer på SPAR nettbutikk forutsetter medlemskap i TRUMF og kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Se mer informasjon om TRUMF og innmelding på www.spar.no/trumf. Disse salgs- og kundebetingelser gjelder sammen med kundebetingelsene i TRUMF – se https://www.trumf.no/Om-Trumf/Kundebetingelser/. Ved motstrid skal disse salgsbetingelsene gjelde før TRUMF-betingelsene.

For mer informasjon om dine lovbestemte rettigheter som forbruker henvises til

2. Informasjon om selger

NG SPAR ØST AS org. nr. 983441165
Postboks 380 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon 815 66 818

Kontakt oss – klikk her for skjema

3. Bestilling

Bestilling gjøres gjennom SPAR nettbutikk maksimalt 7 dager før varene skal utleveres. Kunden velger i bestillingsløsningen om det skal plukkes erstatningsvarer ved utsolgtsituasjoner. Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelsen sendt til kundens oppgitte e-postadresse. Bekreftet bestilling kan kanselleres inntil 4 timer før begynnelsen av det avtalte leveringstidrommet, etter dette er ordren bindende.

Kunden kan velge om bestillingen skal utleveres fra butikk, eller leveres hjem til kunden av SPAR sin samarbeidspartner på levering av matvarer. Kundens leveringsgebyr avhenger av valgt leveringsmetode.

4. Priser og betaling

Alle priser i SPAR nettbutikk er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Kunden mottar spesifisert oppstilling over kostnader ved bestillingsbekreftelsen. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, poser m.m. Alle Trumf-kunder sparer Trumf-bonus på vanlig måte slik som når man handler i fysiske butikker, dette gjelder uansett hva slags kort man benytter som betalingsmiddel, også kredittkort. Normalt får kundene 1 % Trumf-bonus på alt som handles, mens utvalgte torsdager i året er det Trippel-Trumf Torsdag, og da får kundene 3% bonus på alt de handler, dette gjelder også i netthandelen.

Prisene er de samme som i butikk, ved avvik får kundene den beste prisen. Det vil si at hvis en vare har gått opp i pris fra bestillingstidspunkt til hentetidspunkt vil kundene alltid få laveste pris, gjelder også tilbudsvarer. Tilbud fra SPAR er kun til private husholdninger – begrensninger på salg kan forekomme. Alle Trumf-kunder har til enhver tid 4 personlige kuponger tilgjengelige i SPAR-appen eller på SPAR.no, og disse trekkes automatisk fra prisen på produktet når man handler. Kriteriene for at kupongrabatten skal slå til er at kupongen er aktivert enten i SPAR-appen eller på SPAR.no, og at kunden har kjøpt riktig kupongprodukt. Kupongrabatten vil først bli synlig på kvitteringen, som kunden mottar etter at varene er plukket og pakket i butikk.

Kunden betaler ved bruk av bank- eller kredittkort via SPAR nettbutikk. Den totale kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling med et lite påslag (som vises før bestilling) på for å ta høyde for eventuelle avvik knyttet til erstatningsvarer og vektvarer. Betalingskortet blir belastet med korrekt kjøpesum når varene er ferdig plukket, og denne summen er aldri høyere enn reservert beløp.

Dersom varen er oppgitt med pris pr kilo, eller annet volummål, vil det bli angitt en estimert pris ved ordrebekreftelse. Den faktiske prisen blir først beregnet i det varene blir plukket, og det er denne prisen kunden blir belastet med. Avvik i estimert pris og faktisk pris er omtalt i avsnittet over, ref prispåslag.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5. Levering og forsinkelse

Ved henting av varer i butikk:

Dersom kunden har valgt å hente varer i butikk, skjer utlevering av kundens bestilling ved den butikken som er avtalt på bestillingstidspunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Alle varer pakkes fysisk i butikk og det er derfor ikke mulig å endre hentested. Kunden vil få en sms når varene er pakket og klare for henting. Denne sms’en inneholder informasjon om ordren er komplett eller om det er noen varer som ikke kan bli levert. Detaljer om eventuelle avvik ser kunden på ordrebekreftelsen som kan nås fra link i sms. Risikoen for varene går over til kunden ved utlevering.

Ved forsinkelser vil SPAR varsle kunden så fort SPAR har kunnskap om det. Kunden kan ved forsinkelse heve kjøpet eller akseptere nytt hentetidspunkt. Ved manglende henting vil SPAR prøve å kontakte kunden. SPAR tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen det opprinnelig bestilte hentetidspunkt.

Dersom det er bestilt aldersbestemte varer som f.eks. apotekvarer skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av varer.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-08-14-1053

Ved hjemlevering:

Kunden mottar en sms når varene er ferdig plukket. Denne sms’en inneholder informasjon om ordren er komplett eller om det er noen varer som ikke kan bli levert. Detaljer om eventuelle avvik ser kunden på ordrebekreftelsen som kan nås fra link i sms. Deretter mottar kunde en sms fra sjåfør ca 15 minutter før ankomst med sporingslink til sjåføren. Dersom det er bestilt aldersbestemte varer skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av varer.

Dersom forsinkelse oppstår skal sjåføren alltid ringe og varsle kunde om at leveransen blir forsinket.

Forsinket levering:

Ved for sen levering, men kunden kan være hjemme på nytt avtalt hentetidspunkt, skal varene leveres. Kundeservice blir informert om dette automatisk, og kompenserer kunden.

Ved for sen levering, og kunden ikke har mulighet til å være hjemme på det nye tidspunktet for levering, kan det avtales å sette igjen varene utenfor døren, på kundens ansvar. Dersom ordren inneholder aldersbestemte varer, skal aldersbestemte varer tas med tilbake til butikk. Dersom varene ikke kan settes igjen hos kunden, skal sjåføren ta med seg varene tilbake til butikken. Kunden skal ikke belastes, og hele ordrebeløpet settes tilbake på kundens betalingskort. Kundeservice blir informert om dette automatisk, og kompenserer kunden.

Ved for sen levering der noen hos kunden under 18 år har mulighet til å motta varene på nytt hentetidspunkt, og ordren inneholder aldersbestemte varer, skal aldersbestemte varer tas med tilbake til butikk, mens øvrige varer kan leveres. Summen på aldersbestemte varer overføres tilbake til kundens betalingskort da kunden ikke fikk disse varene. Kundeservice blir informert om dette automatisk, og kompenserer kunden.

Ovennevnte avvik skal fanges opp av systemet, og det er ikke kundens ansvar å melde fra om for sene leveringer for å få kompensasjon.

Kunde er ikke hjemme på avtalt leveringstidspunkt:

Sjåføren ringer kunden 1 gang på det oppgitte telefonnummeret ved ankomst til leveringssted dersom det ikke er noen hjemme. Sjåføren og kunden kan da avtale å sette igjen varene utenfor døren på kundens ansvar. Dersom sjåføren ikke får tak i kunden vil varene bli satt igjen utenfor døren dersom ikke annet er avtalt. Når varene hensettes hos kunden, skal de anses levert i henhold til forbrukerkjøpsloven § 7. Aldersbestemte varer må tas med tilbake til butikk. Kunde belastes for ordren, unntatt verdien av aldersbestemte varer. Aldersbestemte varer vil da bli fjernet fra bestillingen. SPAR tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Dersom varene ikke kan settes igjen ved døren til kunden, må varene tas med tilbake til butikk.

Dersom ordren eller deler av den tas med til butikk, kan kunden plukke opp varene der inntil et døgn beregnet fra sluttidspunkt av det avtalte leveringstidsrommet, men kjøl og frys kasseres da SPAR ikke lenger kan garantere for kvaliteten på disse varene.

6. Reklamasjon

Reklamasjoner på alle kjøp gjennom SPAR nettbutikk er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34. Alle reklamasjoner skal være SPAR i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 år etter at kunden mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven § 27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Kundeservice/SPAR via tilbakemeldingsskjema på ordren. Link til ordre finner kunden i sms mottatt da varene var plukket, men kunden kan også gå via «min ordrehistorikk» i nettbutikken. Inne på den aktuelle ordren ligger link til skjema som fylles ut og sendes inn..

7. Uavhentede og returnerte bestillinger

Dersom bestillingen ikke blir hentet innen et døgn beregnet fra sluttidspunkt av det avtalte hentetidsrommet, vil kunden bli belastet et gebyr på kr. 200 for å dekke SPARs utlegg knyttet til håndtering av varene. Hvis varer blir usalgbare eller går ut på dato som følge av at de ikke er hentet vil kunden i tillegg bli belastet med utsalgsprisen. Resten av verdien av varene vil bli kreditert tilbake på konto. Det samme er tilfellet for varer som kommer i retur til butikk som følge av noen av situasjonene beskrevet i kapittelet 6 «Levering og forsinkelse». Dette gjelder ikke kjøle-, frys- og ferskvarer. Disse vil bli kassert da SPAR ikke lenger kan garantere for kvaliteten på disse varene og kunden vil da bli belastet med utsalgsprisen. 

8. Angrerett

SPAR forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.

I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

  • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, § 22 b);
  • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, § 22 g);
  • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (dvs. SPAR) om å besøke forbrukeren, § 22 i);
  • levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på, § 22 j);
  • levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, § 22 k);
  • transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, § 22 m).

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle SPAR på en utvetydig måte via brev eller e-post: NG SPAR ØST AS, Postboks 380 Skøyen, 0213 Oslo eller kontakt oss her. Du kan bruke vedlagte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kunden sender meldingen om at kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom kunden angrer kjøp av varer, skal SPAR tilbakebetale alle betalinger SPAR har mottatt fra kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering SPAR tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag SPAR mottar melding om kundens beslutning om å gå fra denne avtalen. SPAR foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med SPAR. I alle tilfeller vil kunden ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

SPAR kan holde tilbake tilbakebetalingen til SPAR har fått varene tilbake eller til kunden har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kunden må returnere varene eller levere dem til butikken der varene ble bestilt uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet SPAR om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

9. Kundens plikter

Den registrerte kunde – Trumf-medlem – er ansvarlig for alle kjøp som gjøres via medlemsnummeret. Varehenting eller varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til SPAR etter rutine beskrevet i kapittel 6. Reklamasjon

10. Ekstraordinære forhold

SPAR er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis SPAR kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor SPAR sin kontroll, og som SPAR ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

SPAR er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra SPAR sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21 juni 2002 nr. 34.

11. Force majeure

Er SPAR forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SPAR fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot SPAR ved sitt alminnelige verneting, som normalt er der forbrukeren har bopel.

13. Forbehold

SPAR forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Eventuelle endringer i salgs- og kundebetingelser vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende salgs- og kundebetingelser.

Med forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at SPAR ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. SPAR er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

14. Behandling av personopplysninger

All informasjon om deg som kunde blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Dette gjøres ved at du tar kontakt med Trumf kundeservice – klikk her. Behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven er NG SPAR ØST AS, Postboks 380 Skøyen, 0213 Oslo. For mer informasjon, se Trumf kundebetingelser kapittel 8. (https://www.trumf.no/Om-Trumf/Kundebetingelser/)

15. Nyhetsbrev og kommunikasjon

SPAR nettbutikk forbeholder seg retten til å kommunisere med kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på epost, og sms med informasjon om levering. I tillegg vil kundens samtykke til dialog gitt til SPAR være styrende for hvilken ytterligere kommunikasjon kunden mottar fra SPAR. Når kunden godtar disse salgsbetingelsene, gis det samtidig samtykke til at SPAR kan sende epost og sms til kunden. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake ved å henvende deg til Trumf kundeservice. Disse samtykkene kan administreres på «min side» på SPAR.no.

16. Rettigheter

SPAR med logo er et registrert varemerke av Kjøpmannshuset Norge AS.

Alt innhold på disse nettsidene er SPAR eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra SPAR.